(Sport)Fysiotherapie

Fysiotherapie

Fysiotherapie houdt zich bijvoorbeeld bezig met functiestoornissen aan te gespannen spieren, peesontstekingen, ligamentaire pijn en arthrose.  Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Bijvoorbeeld de gevolgen van M.S., beroerte, CARA of hartinfarct.

De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornissen of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/ of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren, zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Veelklachten in het houdings-en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

 • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
 • zwelling van gewrichten
 • krachtvermindering
 • bewegingsbeperking
 • stijfheid
 • problemen met bewegen
 • evenwichtsstoornissen
 • ademhalingsproblemen
 • vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoening

Of fysiotherapie ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Afhankelijk van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is een gespecialiseerde tak van fysiotherapie die zich richt op de preventie en behandeling van sport gerelateerde letsels en het optimaliseren van prestaties bij atleten. Deze vorm van therapie combineert kennis van anatomie, biomechanica en fysiologie met specifieke oefeningen en technieken om sporters te begeleiden bij herstel en prestatieverbetering. Door gerichte revalidatie en functionele training dragen sportfysiotherapeuten bij aan de algehele gezondheid en prestaties van sporters, waardoor ze in topvorm kunnen blijven en het risico op blessures wordt geminimaliseerd.

 

Manuele Therapie

Wanneer naar een manueel therapeut?

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn hebt, kan de manueel therapeut uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. Je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van de pijn.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek
 • kaakklachten
 • heupklachten

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Het behandelprogramma van de therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. 

Werkwijze van een manueel therapeut:

Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten, bijvoorbeeld hoe ze zijn ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat niet het geval, dan bespreekt de therapeut een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je meteen na de eerste afspraak duidelijkheid.

Behandeling

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te kunnen laten functioneren en je houding te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar, je voelt verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van de pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Osteopathie

Osteopathie is een filosofische benadering, met een kritische houding, om te leren, zien en voelen. We zien het lichaam als één geheel, dit betekent dat de verschillende delen in het lichaam van elkaar afhankelijk zijn. In deze context is het dan ook onvermijdelijk dat een verminderde of gewijzigde functie, het vermogen van andere organen en weefsels ongunstig kunnen beïnvloeden en daardoor ook invloed kunnen hebben op iemand zijn gezondheid. 

Als osteopaat behandelen wij geen lichaam, maar een persoon. We spreken daarom ook van ‘eenheid van een persoon’ en niet van een ‘eenheid van een lichaam’. Omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Hoe beter de kwaliteit is van de “omgeving” die de persoon aan zijn psychische en aan zijn lichamelijke componenten bezorgd, des te beter zullen zij functioneren. In de osteopathie spreken we over een ‘intern systeem van gezondheid’. Wanneer dit systeem de mogelijkheid krijgt om optimaal te functioneren, zonder belemmeringen, is het resultaat daarvan datgene wat wij ‘gezondheid’ noemen. 

De behandeling is er altijd op gericht om bij te dragen tot gezondheid. Voor ons komt gezondheid en genezing daarom ook van binnen uit. Osteopathie richt haar behandeling op ondersteuning van deze vermogens.

We kijken naar ‘het mechanisme aan het werk’ op zowat elk niveau en elke dimensie. Evolutietheorie en de fylogenese geeft ons een mooie weergaven van de chronologie en hiërarchie, hoe de complexiteit toeneemt en hoe systemen zich chronologisch ontwikkelen, organiseren en evolueren (level-layers). Het uiteindelijke resultaat resulteert in VORM, fysiologie en anatomie. Hoe ouder een systeem is hoe fundamenteler het is.

Het doel van “Evolutionary Osteopathy” is om zich te concentreren op “Health” (gezondheid) en niet om de disfunctie of ziekte te vinden. We proberen te werken met het “Health-potential” dat nog steeds aanwezig is in het mechanisme, om het systeem te onderhouden. 

                                  “ Health has no pattern”

Osteopathie is dus meer als enkel het manipuleren of kraken van het bewegingsapparaat. Het is een lange weg van leren zien en voelen. 

Acupunctuur

De acupunctuur gaat ervan uit dat er een aantal banen of meridianen over het lichaam lopen, vlak onder de huid. Deze meridianen zijn transportwegen van energie die wij nodig hebben om te bestaan. Elke meridiaan is verbonden met bepaalde delen van het lichaam. Elk mens is gezond ( in evenwicht) zolang er voldoende energie vrij en ongehinderd rond stroomt. Zijn er blokkades in deze energie circulaties dan ontstaan klachten. Dit trachten we te verhelpen met naalden op specifieke plekken in het lichaam te zetten. Door de meridianen te beïnvloeden via acupunctuurpunten kunnen we de energiecirculatie herstellen. Dit kan onder andere door prikken met naalden, maar ook met magneetjes, massage, warmte elektriciteit of een laserstraal.

Hoewel de acupunctuur aanvankelijk vooral gebaseerd was op ervaring en ideeën van de Oosterse filosofie, zijn er nu vele onderzoeken verricht waarmee het bestaan van acupunctuurpunten is aangetoond. Ook het effect van prikken op bepaalde punten is met succes gemeten, terwijl de gunstige invloed op de pijn algemeen aanvaard wordt.

Onder invloed van dit wetenschappelijk onderzoek is vanuit de klassieke acupunctuur een moderne vorm ontstaan waarbij men met elektroapparatuur metingen kan doen, die een indruk geven van de algemene conditie van een persoon en van de energetisch toestand van diens organen.

Vaak kunnen we zo afwijkingen opsporen voor dat de symptomen van de aandoening daadwerkelijk optreden.

Bijwerkingen komen maar zelden voor bij acupunctuur. Omdat vrijwel uitsluitend van wegwerpmateriaal gebruik wordt gemaakt, hoeft men niet bang te zijn voor besmetting. Acupunctuur is meer dan prikken met naalden. Het is een volwaardige geneeswijze met eigen diagnostische mogelijkheden en een verscheidenheid aan behandelmethoden afhankelijk van de specialisatie van de acupuncturist

Sport Medische Fitness

Op voorwaarde dat het spierweefsel homogeen van structuur is en voldoende soepel, kan als revalidatie gebruik worden gemaakt van krachttraining. Het gaat er met name om de belastbaarheid van de spieren en gewrichten te verbeteren en daarmee de kans op recidief te minimaliseren. Ons inziens is het van belang dat er geoefend wordt met isokinetisch materiaal. Alleen dan is er sprake van een ideale training van de spieren. 

De ideale situatie is deze waarbij de weerstand fluctueert gedurende het gehele bewegingsverloop, zodanig dat er steeds een optimale weerstand geboden wordt op elke positie van het traject. Het rendement van de training is dan veel groter en de kans op overbelasting wordt tot een minimum gereduceerd, waardoor de kans op blessures klein is. De vorm van de laatste katrol op onze fitness apparatuur is bepalend voor de continue weerstandsaanpassingen waardoor op elk moment de weerstand optimaal is.

Voor aan het klachtenpatroon gerelateerde spiergroepen, wordt de weerstand progressief gedoseerd, rekening houdend met de aard en actualiteit van de klachten. Voor spiergroepen die niet direct biomechanisch in verband staan met een bepaald klachtenbeeld of die versterkt dienen te worden onafhankelijk van een pathologische achtergrond, wordt de weerstand gedoseerd in percentages van vooraf gemeten maximale weerstand of RM waarden. In beide gevallen is de weerstand, het aantal repetities, series en de snelheid waarmee een bepaalde spier of spiergroep getraind wordt, bijkomend afhankelijk van welk facet van kracht men wil benadrukken: maximaal kracht, kracht/ uithouding, explosiviteit, fasische alertheid of coördinatie.

Rekening houdend met alle besproken aspecten van de krachttraining wordt voor iedereen een oefenschema opgesteld. Dit wordt natuurlijk na verloop van tijd aangepast, afhankelijk van het beoogde doel.

Dry Needling

Wanneer spieren te gespannen zijn, kunnen zich pijnlijke en verharde plekken vormen, zogenaamde(myofasciale) “triggerpoints”. Een spier met een triggerpoint zorgt voor veel pijn: de kleine spiervezels zitten vast en verkrampt in elkaar. Dit werkt belemmerend voor de aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen. De spier raakt dan verzwakt. Andere spieren zullen dit willen compenseren waardoor ook zij overbelast kunnen raken en triggerpoints ontwikkelen.

Door in het triggerpoint te prikken met een naaldje, wordt een “locol twitch response”opgewekt. Dit is een korte samentrekking van de kleine spiervezels die vast zitten. Hierdoor ontspant de spier en kan de stofwisseling herstellen. De pijn verdwijnt en de beweeglijkheid neemt toe. Dry needling is een methode die uiterst effectief is voor de behandeling van triggerpoints.

Kinesio Taping

Kinesio taping komt van oorsprong uit Japan. Het is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke herstelprocessen van het lichaam. Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van speciale tape. De tape activeert het zenuwstelsel en algemeen circulatiesysteem, waardoor de betreffende spieren en pezen weer snel herstellen.

Het verschil met gewone tape ligt in het feit dat Kinesio Tape rekbaar is tot 130-140% van de oorspronkelijke lengte. Bij gewone tape is de functie gericht op het beperken van de pijnlijke bewegingen hetgeen tot drukverhoging leidt. De Kinesio Tape is juist gericht op drukvermindering van het aangedane gebied en stimulering van een concrete beweging doordat de tape de huid een stukje optilt.

Functies van Kinesio Tape:

 • pijndemping
 • geeft steun aan spieren en gewrichten
 • vermindert oedeem
 • corrigeert gewrichten en weefsel

Voordeel van deze methode is dat deze tape dagen kan blijven zitten. Dit heeft als voordeel dat er na een 24 uurs herstel plaatsvindt in tegenstelling tot een reguliere behandeling. Vaak wordt er zelfs door getraind. Verder heeft de tape ongeveer de dikte en gewicht van de huid, is hypoallergeen, ademt en bezit geen contra-indicaties voor het gebruik

Bij welke klachten kun je Kinesio Taping toepassen?

De tapemethode is heel effectief bij overbelasting zoals bijvoorbeeld achillespeesklachten, schouderklachten, rugklachten, tennisarm, enz… Ook verstuikingen en kneuzingen genezen sneller dankzij Kinesio Tape.

LNB Pijntherapie

LNB therapie is 2007 ontstaan na een ontwikkelings- periode van 25 jaar. In die 25 jaar hebben Petra en Roland Liebscher-Bracht een pijn therapie ontwikkeld die in steeds meer praktijken in Duitsland en Nederland wordt toegepast. In België zijn wij de eerste die duidelijk het nut van deze therapie inziet. 

De basis van LNB ligt hierin dat ons lichaam vertelt wanneer het lichaam beschadigd wordt. De pijn die hierbij ontstaat is een waarschuwingspijn om erger te voorkomen. Pijn ontstaat door foute spierspanningen, antagonistische spierspanningen. Te hoge spierspanningen leiden tot verkortingen van de spieren en dientengevolge tot verhoogde druk in alle gewrichten die op dat moment belast worden. Aanhoudende druk in een gewricht veroorzaakt een grotere belasting van het kraakbeen. Als we blijven bewegen terwijl de druk op het kraakbeen pathologisch groot is, zal het kraakbeen gaan ontsteken en op termijn gaan slijten. Doel van de behandelingen volgens LNB is een herprogrammering van de spieren.

Opbouw van de behandeling:

 • Anamnese: We proberen de exacte locatie van de pijn te achterhalen. Dit is voor deze therapie van eminent belang.
 • Pijnpunt Pressuur: een acute maatregel om de pijn snel weg te nemen of te verminderen via pijnreceptoren
 • Rekoefeningen: speciale 7 delige  unieke rekkingsoefeningen,waardoor het effect van de pijnpunt pressuur  in het lichaam geprogrammeerd blijft.
 • Behandelplan voor langere termijn: huiswerk oefeningen, voedingsadvies etc…

Hartrevalidatie

Welke patienten komen voor hartrevalidatie in aanmerking:

 • Na een hartinfarct
 • post coronaire chirurgie
 • angor
 • hypertensie

Hartrevalidatie vraagt een zeer bewuste levensvisie van de patient. Want naast medicatie eb fysische revalidatie wordt verwacht dat de patient er een gezonde manier van leven op nahoudt. Het vraagt een niet te onderschatten motivatie. Hartrevalidatie bestaat uit gecontroleerde en gelimiteerde progressieve inspanningen, specifiek samengesteld voor hartpatienten. Er is een voortdurende controle van de hartsleg tijdens de oefeningen en regelmatig wordt de bloeddruk gemeten. Na verloop van enkele weken wordt een evolutieverslag opgemaakt waarbij eventuele problemen genoteerd worden.

Effecten:

 • verbeteren van de hartfunctie: slagkracht en frequentie verbetert
 • inspanningscapaciteit verhogen: verbetert de conditie
 • verbeteren van het hart- en bloedvatenstelsel
 • verbeteren van respiratoir systeem: beter longcapaciteit
 • verbeteren van de bloeddruk: bloeddruk normaliseert door inspanning
 • verbeteren cholesterolgehalte
 • psychologisch effect

General Data Protection Regulation

Geachte Patiënten,

Uw Gezondheidscentrum De Grens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze PRIVACY POLICY willen wij u duidelijk maken hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en er alles aan doen om uw privacy te beschermen. Wij zullen ons derhalve ten alle tijden houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uw Gezondheidscentrum zal uw persoonsgegevens alleen verwerken om een zo adequaat mogelijk behandelproces te waarborgen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om, indien nodig, telefonisch contact met u op te kunnen nemen, of als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post)te kunnen contacteren. Uw persoonsgegevens staan genoteerd op papieren dossiers en worden afgesloten bewaard.

De gegevens die gebruikt zullen worden zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens, telefoon en gsm nummer(s)
 • Uw e-mail adres
 • Uw geboorte datum en geslacht
 • Uw mutualiteitsgegevens
 • Uw beroepsactiviteit, hobby en sportactiviteit
 • copy voorschriften
 • medische gegevens.

Uw Gezondheidscentrum De Grens bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens werden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Ook nemen wij alle technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Uw Gezondheidscentrum De Grens verstrekt uw gegevens alleen aan anderen indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelingen. We denken hierbij aan overdrachten aan een collega, uw arts of eventuele specialisten. Ook administratief, voor bijv. een rekening.

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@degrens.com Uw Gezondheidscentrum De Grens zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

Hoogachtend,

Gezondheidscentrum De Grens,